(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng

Địa chỉ: số 20 ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 120, khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, , Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng diện tích 573 m2 đất (Trong đó: 300 m2 mục đích sử dụng: Đất ở, thời hạn sử dụng: Lâu dài và 273 m2 mục đích sử dụng: Vườn tạp) và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 02, tại địa chỉ: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0051941, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00301 QSDĐ do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 26/02/1997 cho ông Trần Văn Bình.Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 02, tại địa chỉ: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

2,008,929,000

200,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 02/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 04/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 05/07/2022 - 17:00 02/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 20, ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính) theo nội dung Quy chế do Công ty ban hành. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 024.62.861.568

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 05/08/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm