(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/8/2021 do Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ủy quyền như sau:

02 Cẩu Kamaz 25 tấn đã qua sử dụng, giá khởi điểm: 600.000.000 đồng 02 xe xúc lật đã qua sử dụng, giá khởi điểm: 370.000.000 đồng

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Ngày 5/8/2021, đấu giá 02 Cẩu Kamaz 25 tấn tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 5/8/2021, đấu giá 02 Cẩu Kamaz 25 tấn tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 5/8/2021, đấu giá 02 Cẩu Kamaz 25 tấn tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3