(BĐT) - Trường THPT Cầu Ngang A sẽ tổ chức đấu thầu căn tin phục vụ cho công chức, viên chức và học sinh Trường THPT Cầu Ngang A vào ngày 5/8/2020 như sau:

1. Tên đơn vị có Tài sản cho thuê:

- Tên đơn vị: Trường THPT Cầu Ngang A.

- Địa chỉ: ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Người đại diện: Ông Dương Thanh Hải – Hiệu trưởng.

2. Tên tài sản cho thuê:

- Mặt bằng căn tin: bố trí tại khuôn viên Trường THPT Cầu Ngang A.

- Diện tích bố trí căn tin: nhà bán kiên cố có diện tích 100m2.

3. Giá khởi điểm, quy định:

- Giá khởi điểm là: 10.600.000 đồng/tháng. (01 năm tính 8 tháng, từ tháng 9 của năm học, bắt đầu thu đến đủ 8 tháng của năm học đó).

- Thời gian cho thuê mặt bằng là 03 năm (năm học 2020 – 2021; 2021 – 2022; 2022 - 2023).Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu không vi phạm hợp đồng thì được gia hạn một năm học 2023-2024.

4. Thời gian bán hồ sơ, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020 (giờ hành chính)

- Địa điểm: Tại Văn phòng Trường THPT Cầu Ngang A (ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Điện thoại 02943505.006.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tiến hành đấu giá:

- Thời gian: 8 giờ ngày 05 tháng 8 năm 2020.

- Địa điểm: Văn phòng trường THPT Cầu Ngang A (ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

* Điều kiện tham gia:

+ Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Trà Vinh.

+ Không có tiền án, tiền sự. Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, giao tiếp lịch sự, có kinh nghiệm tổ chức căng tin.

* Cách thức:

+ Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự đấu giá phải thực hiện đầy đủ hồ sơ theo mẫu do Trường THPT Cầu Ngang A phát hành.

+ Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

6. Hồ sơ đăng ký đấu giá gồm:

- Đơn xin đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của trường; giá mỗi bộ hồ sơ là 200.000 đồng).

- Giấy photo Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (có chứng thực).

* Lưu ý:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại Trường THPT Cầu Ngang A không được tham gia đấu giá.

- Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Công đoàn Trường THPT Cầu Ngang A, gặp thầy Phạm Văn Nhựt, Chủ tịch Công đoàn trường, Số điện thoại: 0945434746.

Trân trọng thông báo và kinh mời.