(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2021 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông

- Người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá; tiền đặt trước; tiền bán hồ sơ.

2.1 Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản thanh lý gồm 03 xe ô tô (bán nguyên lô), cụ thể:

- 01 Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA đã qua sử dụng; biển kiểm soát 48A-0054; Màu sơn: Xanh; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE RZH115L-BRMRE; Số máy: 2RZ-322916; Số khung: RZH115-3001796; Năm sản xuất: 2004, nước sản xuất: Việt Nam.

Giá khởi điểm: 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng)

- 01 Xe ô tô nhãn hiệu FORD biển kiểm soát 48A-0030 đã qua sử dụng; Màu sơn: Đen; Nhãn hiệu: FORD; Số loại: RANGER 2A; Số máy: WLAT459376; Số khung: RRD4C02888; Năm sản xuất: 2004, nước sản xuất: Việt Nam.

Giá khởi điểm: 83.000.000 đồng (Tám mươi ba triệu đồng)

- 01 Xe ô tô nhãn hiệu FORD, biển kiểm soát 48A-1125 đã qua sử dụng, Màu sơn: Vàng – Đen; Số loại: RANGER 2AW; Số máy: WLAT587838; Số khung: CMRRD5A04267; Năm sản xuất: 2005, nước sản xuất: Việt Nam.

Giá khởi điểm: 91.000.000 đồng (Chín mươi mốt triệu đồng)

2.2 Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm: 226.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu đồng)

2.3 Bước giá: 11.300.000 đồng

2.4 Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng.

2.5 Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản (buổi công bố giá): Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05/4/2021.

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký và bỏ phiếu: Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 02/04/2021.

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, Cá nhân có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 22/3/2021 đến ngày 02/04/2021 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 1000007056396915 tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông từ ngày 31/3/2021 đến ngày 02/04/2021.

Ai có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản xin liên hệ:

Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Điện thoại: 0261.233.6979.