(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chơn Thành ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chơn Thành. Địa chỉ: KP Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư do Văn phòng Huyện ủy Chơn Thành và Văn phòng HĐND-UBND huyện Chơn Thành quản lý, bao gồm:

+ Tài sản 01: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota Hiace, biển kiểm soát: 93A-0580, sản xuất năm 2003, màu ghi-hồng.

+ Tài sản 02: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Mazda, biển kiểm soát: 93A-1727, sản xuất năm 1995, màu xám.

+ Tài sản 03: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Jolie, biển kiểm soát: 93A-0610, sản xuất năm 2004, màu xám.

Đặc điểm tài sản: Theo các giấy đăng ký xe ô tô và Phụ lục 1 Bảng tổng hợp xe (kèm theo Phương án đấu giá ban hành kèm Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước), tài sản có đặc điểm như sau:

Ngày 5/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 5/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Bình Phước ảnh 2

Nguồn gốc tài sản: Tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện Chơn Thành đưa ra đấu giá.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ của tài sản: Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là:

Ngày 5/4/2021, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Bình Phước ảnh 3

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

Lưu ý: Đấu giá riêng lẻ từng tài sản.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Thời gian địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 01/04/2021 đến 16h30 ngày 02/04/2021 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ nhận đăng ký và tổ chức đấu giá tài sản:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ 08h00 ngày 22/03/2021 đến 16h30 ngày 02/04/2021 (Trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước ngày 31/03/2021, ngày 01/04/2021 và ngày 02/04/2021 (Trong giờ hành chính).

Tổ chức buổi đấu giá tài sản: Vào lúc 09h30 ngày 05/04/2021.

Địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chơn Thành. Địa chỉ: KP Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

+ Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

+ Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - CN Đồng Nai. Địa chỉ: 62, Trương Định, KP.2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.6513.502

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

+ Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

+ Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam - CN Đồng Nai. Địa chỉ: 62, Trương Định, KP.2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.6513.502

Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Hội trường Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện Chơn Thành. Địa chỉ: KP Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định ngày 31/03/2021, ngày 01/04/2021 và ngày 02/04/2021 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.