(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/4/2021 do Trung tâm huấn huyện và Thi đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 30/2021/HĐDV- ĐGTS ngày 16 tháng 03 năm 2021 giữa Trung tâm huấn huyện và Thi đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam,

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm huấn huyện và Thi đấu thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 02 -04 Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Cho thuê quyền quản lý, khai thác khuôn viên đất diện tích 680m2 tại số 02 Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh vào mục đích làm dịch vụ ăn uống. Thời gian cho thuê 02 năm.

Tài sản 2: Cho thuê quyền quản lý, khai thác khuôn viên đất diện tích 100m2 tại số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào mục đích làm dịch vụ ăn uống. Thời gian cho thuê 02 năm.

Đặc điểm tài sản:

Tài sản 1:

Diện tích 680m2.

Địa chỉ: 02 Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh;

Thời gian cho thuê: 02 năm

Hiện trạng:

+ Hiện đang cho thuê phục vụ điểm tâm và giải khát

+ Khu vệ sinh: có khu vệ sinh riêng cho nam và nữ;

Tài sản 2:

Diện tích 100m2.

Địa chỉ: số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;

Thời gian cho thuê: 02 năm

Hiện trạng:

+ Hiện đang cho thuê phục vụ giải khát

+ Khu vệ sinh: có khu vệ sinh riêng cho nam và nữ;

Nguồn gốc tài sản: Các Tài sản được đưa ra đấu giá theo Kế hoạch số 09/KH-TTTTTP-KHTV ngày 26/02/2021 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh về Đấu giá tài sản công vào mục đích cho thuê làm dịch vụ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

Ngày 5/4/2021, đấu giá cho thuê quyền quản lý, khai thác khuôn viên đất tại TPHCM ảnh 1

Giá chưa bao gồm chi phí vận hành, bảo hành, bảo dưỡng CSVC. Giá chưa bao gồm VAT. Lưu ý: Giá cho thuê tài sản là giá trúng đấu giá.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 22/03/2021 đến 17h00 ngày 26/03/2021. (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: số 02 Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh và số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá tài sản

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 19/03/2021 đến 16h30 ngày 31/03/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 31/03/2021, ngày 01/04/2021 và ngày 02/04/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian công bố giá: vào lúc 09h00 ngày 05/04/2021.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, bỏ phiếu trả giá và công bố giá tài sản: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 31/03/2021, ngày 01/04/2021 và ngày 02/04/2021 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

(Lưu ý: Tài sản bán theo từng tài sản. Khách hàng tham gia có thể mua một hoặc nhiều tài sản.)