(BĐT) - 

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 do Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu ủy quyền như sau:

 

I. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3521788

II. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333

III. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất tại ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thửa đất cụ thể như sau: 

Thửa đất,

tờ bản đồ

Diện tích m2

Loại đất

Vị trí thửa đất

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

Tiền

đặt trước 20%

(đồng)

Hiện trạng đất

Thửa đất số 1459, tờ bản đồ số 27

377,6

Đất ở nông thôn (ONT)

Đất mặt tiền đường nhựa XN Giày Da (Cũ)

3.604.192.000

500.000

720.838.000

Đất trống

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Tài sản trên đất: không có.

- Hình thức giao đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

IV. Thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham khảo mua và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ ngày 20/11/2019 đến 16 giờ ngày 02/12/2019 tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333 (trong giờ hành chính)

2. Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền đặt trước 20% giá khởi điểm/thửa cho Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (trong giờ hành chính) từ ngày 02/12/2019 đến 11 giờ ngày 04/12/2019. Hình thức nộp tiền: nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Kho Bạc Nhà nước huyện Gò Dầu, theo hướng dẫn giấy nộp tiền của Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu, nộp xong đem giấy nộp tiền cho Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu kiểm tra đối chiếu.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện tham gia đấu giá: đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (do Cty phát hành), hộ gia đình, cá nhân nộp CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (tất cả pho to có chứng thực), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá và thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường. Một thửa đất đấu giá chỉ được một cá nhân trong hộ gia đình tham gia đấu. Một cá nhân được tham gia nhiều thửa đất đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật đấu giá tài sản năm 2016.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu.

V. Hình thức và phương thức đấu giá:

1. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 08 giờ 00 phút ngày 05/12/2019 tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm phát triển Quỹ Đất huyện Gò Dầu. Địa chỉ: Khu hành chính huyện Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0276.3521788 hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt, Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333 (trong giờ hành chính).