(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:
Ngày 5/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1