(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Công ty Điện lực Củ Chi ủy quyền như sau:
Ngày 5/11/2021, đấu giá vật tư thiết bị ngành điện cũ thu hồi thanh lý tại TP.HCM ảnh 1