(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Quốc tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Công ty Lương thực Tiền Giang ủy quyền như sau:

TS1: máy móc, thiết bị thanh lý tại Xí nghiệp Bánh tráng Xuất khẩu của Công ty Lương thực Tiền Giang. Nơi có tài sản: ấp Tân Phú, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. TS2: máy móc, thiết bị thanh lý tại các Kho và Xí nghiệp của Công ty Lương thực Tiền Giang. Nơi có tài sản: huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, TX Cai Lậy.

Công ty Lương thực Tiền Giang

Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 5
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 6
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 7
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 8
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 9
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 10
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 11
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 12
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 13
Ngày 5/11/2021, đấu giá máy móc, thiết bị thanh lý tại tỉnh Tiền Giang ảnh 14