(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2020 do Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam ủy quyền như sau:

Căn cứ Công văn số 439/MBN-MBN2 ngày 24/09/2020 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ tại Công ty Tân Phát;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 21/2020/HĐDVĐG ngày 12/10/2020 ký giữa Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm.

Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam (DATC). Địa chỉ: Số 51 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tên tài sản đấu giá là: Giá trị khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Phát (Công ty Tân Phát).

- Về số liệu khoản nợ: Số tiền Công ty Tân Phát còn phải trả DATC là 2.093.466.865 đồng và khoản tiền lãi chậm thi hành án áp dụng khoản 2 điều 305 Bộ Luật dân sự để tính.

- Tài sản bảo đảm: Không có tài sản bảo đảm.

Giá khởi điểm của tài sản là: 39.904.000 đồng (Ba mươi chín triệu, chín trăm lẻ bốn ngàn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 100.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm tài sản;

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 02/11/2020 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 02/11/2020 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 04/11/2020 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 1016301032 của Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Vietcombank Vĩnh Long trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 05/11/2020.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Có phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá phát hành (Có đóng dấu treo của công ty);

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu; Đối với tổ chức: Nộp giấy CMND của người đại diện theo pháp luật; giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ tham gia, đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292(3).917.786 để biết thêm chi tiết.

Lưu ý:

- Thông báo này thay cho Thư mời tham dự đấu giá (Nếu có khách hàng tham gia đấu giá);

- Các loại thuế và lệ phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có); Lệ phí trước bạ, chi phí thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng, các loại thuế và lệ phí khác (nếu có) do người trúng đấu giá nộp.