(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2021 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 đối với 06 khu vực mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 5/10/2021, đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 tại tỉnh Gia Lai ảnh 6