(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 do Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát. Địa chỉ: Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi. Địa chỉ: số 269 Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền thuê 01 phòng tầng 1, tại trụ sở Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi, số 269 Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Mục đích cho thuê: Dịch vụ thương mại điện tử, bán hàng online, kinh doanh sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giới thiệu, trưng bày, quảng bá các sản phẩm khoa học công nghệ của Trung tâm.

Thời hạn thuê: 03 năm

Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng): 147.000.000 đồng/01 tháng x 36 tháng = 5.292.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn/36 tháng)

Nơi có tài sản: trụ sở Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi. Địa chỉ: số 269 Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Nguồn gốc tài sản: Là tài sản công thuộc quyền quản lý và sử dụng của Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi - Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam được phép sử dụng vào mục đích cho thuê theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 18/09/2020 đến ngày 02/10/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: từ ngày 18/09/2020 đến ngày 25/09/2020 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: 28/09/2020 và ngày 29/09/2020 tại trụ sở Trung tâm Công nghệ Phần mềm Thủy Lợi. Địa chỉ: số 269 Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tiền đặt trước: 264.600.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tư triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn), nộp từ ngày 30/09/2020 đến ngày 02/10/2020.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Điều kiện đăng ký tham gia: Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, có đủ năng lực về tài chính và điều kiện về năng lực về hành vi dân sự, có nhu cầu thuê tài sản đấu giá sử dụng đúng mục đích thuê như trên, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

Người tham gia đấu giá quyền thuê phải cam kết kinh doanh một trong các ngành nghề trên đồng thời phải cam kết đảm bảo an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ và các quy định khác trong quá trình kinh doanh.

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thuê tài sản theo quy định nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Tân Đại Phát từ ngày từ ngày 18/09/2020 đến ngày 02/10/2020

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h30 ngày 05/10/2020, tại: trụ sở Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy Lợi, số 269 Chùa Bộc, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát, số điện thoại: 0932 631 336 để đăng ký và biết thêm chi tiết.