(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn phối hợp với Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 do Agribank Chi nhánh Tân Phú ủy quyền như sau:
Ngày 5/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TPHCM ảnh 1