(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/10/2020 như sau:
Ngày 5/10/2020, đấu giá khoản nợ của Công ty Trung Chính ảnh 1