(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 4/9/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu. Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bạc Liêu. Địa chỉ: số 106, đường Bà Triệu, Khóm 4, Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Lô xe mô tô, xe gắn máy gồm 337 chiếc thanh lý bán phế liệu (không cho đăng ký lưu hành) do vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (lĩnh vực an toàn giao thông) bao gồm:

Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 2
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 3
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 4
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 5
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 6
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 7
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 8
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 9
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 10
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 11
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 12
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 13
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 14
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 15
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 16
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 17
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 18
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 19
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 20
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 21
Ngày 4/9/2020, đấu giá Lô xe mô tô, xe gắn máy tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 22

* Tại kho lưu giữ của Công an thành phố Bạc Liêu, đường Lộ Bờ Tây, khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

* Nguồn gốc: Quyết định số 01 đến quyết định số 337/QĐ-TTTVPT ngày 24/12/2019 của Công an thành phố Bạc Liêu về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (kèm danh sách);

4. Giá khởi điểm: 168.500.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/8/2020 đến 17 giờ ngày 31/8/2020 tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Tiền đặt trước: 33.700.000 đồng nộp ngày 31/8/2020; 01; 03/9/2020 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu (số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/8/2020 đến 17 giờ ngày 31/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 4/9/2020.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.