(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/6/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Đ/c: Số 105 Tây Sơn, TT. Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. ĐT: 024.33.637.264.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08 giờ 30’, ngày 04/6/2022 tại Hội trường UBND xã Song Phượng. Đ/c: Số 9 Tháp Thụy, Tháp Thượng, Song Phượng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá:

(1) QSD đất tại khu Cây sung trong 5, xã Song Phượng, gồm 23 thửa, các thửa A4, A5, B2, C1, D1, D3, E1, E2, E3, G3. Giá khởi điểm: 34.000.000 đồng/ m2; các thửa đất K1, K2, K3, M3, I2, J2, P2, Q2, Q5, R2, R3, R4, R5. Giá khởi điểm: 31.000.000 đồng/ m2;

(2) QSD đất tại khu Cây sung trong 4, xã Song Phượng, gồm 11 thửa, các thửa A1, E2, F4, J4. Giá khởi điểm: 31.000.000 đồng/ m2; các thửa L1, K1, K3, K4, M1, M2, M3. Giá khởi điểm: 34.000.000 đồng/ m2.

Tiền đặt trước chung cho các thửa: 250.000.000 đồng/ thửa (thông tin cụ thể từng thửa đất theo hồ sơ mời đấu giá).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 01/6/2022 (giờ hành chính).

- Mua hồ sơ tại các địa điểm: Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng; trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia; trụ sở UBND xã Song Phượng.

- Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng hoặc gửi thư đảm bảo tới Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 01/6/2022. Phương thức: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông tin theo hồ sơ mời tham gia đấu giá.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá.

Tham khảo thông tin hồ sơ tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn, http://danphuong.hanoi.gov.vn