(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/5/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex ủy quyền như sau:
Ngày 4/5/2021, đấu giá 3 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1