(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH XD và KD nhà Bách Giang (Công ty Bách Giang), Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên (Công ty Cao Nguyên) tại BIDVvào ngày 4/4/2022 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 66820690

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng vôi, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 4/4/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty Bách Giang và Công ty Cao Nguyên tại BIDV ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 30/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 01/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/03/2022 - 17:00 01/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá trực tiếp mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành theo quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:30 04/04/2022

Địa điểm: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/4/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty Bách Giang và Công ty Cao Nguyên tại BIDV ảnh 2
Ngày 4/4/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty Bách Giang và Công ty Cao Nguyên tại BIDV ảnh 3
Ngày 4/4/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty Bách Giang và Công ty Cao Nguyên tại BIDV ảnh 4
Ngày 4/4/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty Bách Giang và Công ty Cao Nguyên tại BIDV ảnh 5
Ngày 4/4/2022, đấu giá khoản nợ của Công ty Bách Giang và Công ty Cao Nguyên tại BIDV ảnh 6