(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Agribank Chi nhánh 7 ủy quyền như sau:
Ngày 4/3/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của công ty CP ThépViệt Nhật tại Agribank Chi nhánh 7 ảnh 1