(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 4/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ảnh 1