(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Thuận báo đấu giá tài sản vào ngày 4/3/2021 do Ban Quản lý cảng cá Phú Quý ủy quyền như sau:
Ngày 4/3/2021, đấu giá 2 tàu khách tại tỉnh Bình Thuận ảnh 1