(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk ủy quyền như sau:

01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát số 47C-1287; Số loại: Lancer; Số máy: AG12-12B55622; Số khung: A172A8001605; Năm sản xuất: 1989; Nước sản xuất: Nhật Bản; Màu sơn: Trắng.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk

Ngày 4/11/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3
Ngày 4/11/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 4