(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2021 do Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường B1 đến đường B5), thành phố Lào Cai. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là: 47.965,0 m2 theo Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai. Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã được đầu tư. Mục đích sử dụng đất, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất: Theo quy định tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường B1 đến đường B5), thành phố Lào Cai;

Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai

Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47.965 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47.965 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47.965 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 4/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47.965 m2 đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 4