(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2020 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:
Ngày 4/11/2020, đấu giá xe ô tô TOYOTA HIACE tại tỉnh Đắk Nông

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm DVĐG tài sản tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Người có tài sản đấu giá:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông

Địa chỉ: Số 02 Phan Kế Bính, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm DVĐGTS tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, Tiền hồ sơ:

Tài sản đấu giá:

01 Xe ô tô khách nhãn hiệu TOYOTA HIACE đã qua sử dụng:

+ Biển kiểm soát 48A-0114; Màu sơn: Ghi; Số chỗ ngồi: 15 chỗ; Năm sản xuất: 2004; nước sản xuất: Vệt Nam; Niên hạn sử dụng 2024; Số loại: HIACE RZH115L-BRMRE; Số máy: 2RZ-3233248; Số khung: RZH115-3001842.

+ Hiện trạng: Ngoại quan, nội thất xe cũ, hệ thống điện đang hoạt động bình thườn, hệ thống phanh ổn định, hiện tại đang lưu hành.

+ Hồ sơ pháp lý gồm: giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 0000069 ngày 22/3/2004 Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đăk Nông cấp; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KD1904451 do Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông cấp cho xe ô tô khách 48A-0014 ngày 04/5/2020; Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thanh lý xe ô tô (kèm theo danh mục tài sản thanh lý); Chứng thư thẩm định giá số 2009099/CTTĐ-VVI, ngày 06/10/2020 của công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Việt Nam.

Giá khởi điểm: 52.100.000 đồng (Năm mươi hai triệu một trăm nghìn đồng)

Tiền đặt trước: Tiền đặt trước: 20% trên tổng giá khởi điểm của tài sản, tương ứng số tiền: 10.400.000 đồng;

Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 20/10/2020

Địa điểm xem tài sản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đăk Nông.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 30/10/2020.

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan sau:

+ Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Tự nguyện nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; cam kết ít nhất trả bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định;

+ Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện trên trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày 15/10/2020 đến ngày 30/10/2020 và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 297704070002934 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mở tại ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM (HĐ BANK) Chi nhánh Đắk Nông vào các ngày từ 29/10/2020 đến ngày 02/11/2020.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 04/11/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 và Điều 41Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông để cá nhân, tổ chức được biết./.