(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/11/2020 do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần ủy quyền như sau:
Ngày 4/11/2020, đấu giá máy móc, phương tiện vận tải và công cụ dụng cụ tại Hà Nội ảnh 1