(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 4/1/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 4/1/2022, đấu giá đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM ảnh 1