Ngày 3/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/2/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: 94 đường 16/4, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: 0259.3838838

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước

Địa chỉ: khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận., Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 09 thửa (18 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý.

18 lô đất ở. Đấu từng lô đất.

trên địa bàn huyện Ninh Phước

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 31/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 31/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 03/01/2023 - 16:30 31/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 03/01/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/01/2023 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận. b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được phép tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và theo Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016, cụ thể như sau: - Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành); - Giấy Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); - Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy); - Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, ghi rõ giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 03/02/2023

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Chi tiết xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư