Ngày 31/12/2020, đấu giá vật tư thu hồi tháo dỡ tại tỉnh Tây Ninh

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Biên ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, như sau:

- Vật tư thu hồi tháo dỡ gồm 16 Phòng học cũ và 02 khu nhà vệ sinh các điểm trường không có học sinh đến học. Bao gồm các điểm: 03 phòng học Trường Tiểu học Trà Vong D (Điểm Mọi Nhỉ) và 01 nhà vệ sinh; 05 phòng học Trường Tiểu học Trà Vong B (Điểm ấp 5) và 01 nhà vệ sinh; 02 phòng học Trường tiểu học Thạnh Bình B (Điểm Đồng Dài); 02 phòng học Trường tiểu học Thạnh Bình B (Điểm cao su); 04 phòng học Trường Tiểu học Thạnh Sơn (Điểm Tà Chanh).

- Giá khởi điểm: 26.073.000 đồng. Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND, bản sao giấy phép kinh doanh.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 28/12/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút, ngày 31/12/2020 (thứ năm), tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Biên.

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC TRƯỜNG HỌC

1.Trường Tiểu học Trà Vong D (Điểm Mọi Nhỉ)

- 03 phòng học là công trình cấp IV xây dựng từ năm 1993, diện tích 8,1m x 21,6m= 175 m2, đặc điểm mái lợp ngói, kèo và đòn tay gỗ, cột gạch ống, cửa đi và cửa sổ gỗ, nền gạch tàu.

- Nhà vệ sinh là công trình cấp IV xây dựng từ năm 2008, diện tích 3,7m x 6,5m = 24 m2, Mái lợp tôn kẽm, đòn tay thép hộp, tường cột xây gạch ống tô xi măng quét vôi, nền gạch men.

2. Trường Tiểu học Trà Vong B (Điểm ấp 5).

- 05 phòng học là công trình cấp IV xây dựng từ năm 1999, với diện tích: 280,216m2, đặc điểm mái lợp tôn, kèo và đòn tay thép, cột gạch ống, cửa đi và cửa sổ gỗ và khung sắt kính, nền gạch tàu.

- Nhà vệ sinh là công trình cấp IV xây dựng từ năm 2008, diện tích 3,7m x 6,5m = 24 m2, Mái lợp tôn kẽm, đòn tay thép hộp, tường cột xây gạch ống tô xi măng quét vôi, nền gạch men.

3. Trường tiểu học Thạnh Bình B. (Điểm Đồng Dài)

- 02 phòng học là công trình cấp IV xây dựng từ năm 2001, diện tích: 8,1m x14,6m = 118,26m2, đặc điểm mái lợp tôn, kèo và đòn tay thép hộp, cột gạch ống, cửa đi và cửa sổ gỗ, nền gạch tàu.

4. Trường Tiểu học Thạnh Bình B (Điểm cao su)

- 02 phòng học là công trình cấp IV xây dựng từ năm 2003, diện tích: 8,1m x14,6m = 118,26m2, đặc điểm mái lợp tôn, kèo và đòn tay thép hộp, cột gạch ống, cửa đi và cửa sổ gỗ, nền gạch tàu.

5. Trường Tiểu học Thạnh Sơn (Điểm Tà Chanh)

- 04 phòng học là công trình cấp IV xây dựng từ năm 1997, diện tích: 8,1m x14,6m = 118,26m2 . Đặc điểm mái lợp tôn, kèo và đòn tay thép, cột gạch ống, cửa đi và cửa sổ gỗ, nền gạch tàu.

Chuyên đề