(BĐT) - Công ty ty Đấu giá Hợp danh Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/7/2020 do Hội đồng định giá và bán thanh lý là tài sản vật tư thu hồi từ dự án xây dựng công trình Cầu Vân Từ  ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 1507.a/HĐĐG-ĐA ngày 15/07/2020 giữa Hội đồng định giá và bán thanh lý tài sản là vật tư thu hồi từ dự án xây dựng công trình Cầu Vân Từ, huyện Phú Xuyên và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á.

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á

Bán đấu giá tài sản là vật tư thu hồi từ dự án xây dựng công trình Cầu Vân Từ, huyện Phú Xuyên của Hội đồng định giá và bán thanh lý là tài sản vật tư thu hồi từ dự án xây dựng công trình Cầu Vân Từ, huyện Phú Xuyên (Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội)

Tài sản bán đấu giá: Tài sản thanh lý là vật tư thu hồi từ dự án xây dựng công trình Cầu Vân Từ, huyện Phú Xuyên. Gồm: 22.401 kg Dầm chủ I600 dài 19m, thép tổ hợp và 2.278 kg Dầm ngang U300 dài 1,3m.

Giá khởi điểm của tài sản: 155.900.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng). Giá khởi điểm không có các loại thuế, phí, lệ phí. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá và chịu mọi chi phí, thuế, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 31.180.000 đồng/01 đơn tham gia (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).

Được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á, số tài khoản là: 967656666 mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Đông Đô.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

Thời gian đăng báo: Ngày 17/07/2020 và 21/07/2020.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 17/07/2020 đến hết 17h00’ ngày 28/07/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 23/07/2020 và ngày 24/07/2020 (Trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày đến 17h00’ ngày 28/07/2020 (Trong giờ hành chính).

Thời gian xét điều kiện: ngày 30/07/2020.

Thời gian đấu giá: ngày 31/7/2020.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá năm 2016 và nộp hồ sơ, tiền đặt trước đến Công ty đấu giá hợp danh Đông Á theo đúng thời gian quy định.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Á; Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội)

Địa điểm xem tài sản: Công trình xây dựng Cầu Vân Từ, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Địa điểm tổ chức đấu giá: UBND xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á

Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024.625.44211.