(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/5/2021 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 31/5/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1