(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Trà Vinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Trà Vinh

Địa chỉ: số 561, Phan Đình Phùng, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Số điện thoại: 0978910555

Tên Người có tài sản đấu giá: Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: Địa chỉ Số 226, đường Trần Phú, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh., Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 25/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 28/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 11/03/2022 - 15:00 28/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín Trà Vinh. Địa chỉ: Số 561, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tại thông báo Số: 11/TB-ĐGTS-2022

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 31/03/2022

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín Trà Vinh. Địa chỉ: Số 561, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 2
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 3
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 4
Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh ảnh 5