(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2022 do Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hiệp Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh DHL

Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ: Đường Văn Tiến Dũng, tổ dân phố số 01, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

cục Thi hành án Dân sự huyện Hiệp Hòa ủy quyền như sau:

Ngày 31/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 28/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 30/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 11/03/2022 - 16:30 28/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: -Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo thông báo và quy chế cuộc đấu giá - Địa điểm: trụ sở Công ty DHL

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 31/03/2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh DHL