(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thuận ủy quyền vào ngày 31/3/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang

Địa chỉ: 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Số điện thoại: 02973920497

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thuận

Địa chỉ: khu phố Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang., Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 31/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 24/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 26/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 04/03/2021 - 17:00 26/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện, năng lực tài chính, năng lực hành vi dân sự đến công ty đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Đọc Quy chế và tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 31/03/2021

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang.