(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/3/2021 do Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 31/3/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 31/3/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Hà Giang ảnh 2