(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản do Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội ủy quyền vào ngày 31/3/2021 như sau:
Ngày 31/3/2021, đấu giá 104 toa xe các loại tại Hà Nội ảnh 1