(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo đấu giá cổ phần của Công ty CP cấp thoát nước Trà Vinh do UBND tỉnh Trà Vinh nắm giữ vào ngày 31/12/2021 như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá cổ phần của Công ty CP cấp thoát nước Trà Vinh ảnh 1