(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/12/2021 do Cục hành chính – Quản trị II, Văn phòng Chính phủ ủy quyền như sau:
Ngày 31/12/2021, đấu giá 11 xe ô tô đã qua sử dụng tại TP.HCM ảnh 1