(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh: Đấu giá QSD đất tại 08/10/2021

Quyền sử dụng đất gồm 252 lô đất tại MB điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Hà Trung, Ttỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung

Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 8
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 9
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 10
Ngày 31/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 252 lô đất tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ảnh 11