(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/9/2021 do Công ty Điện lực Tây Ninh ủy quyền như sau:

1) Tài sản thanh lý vật tư thiết bị phế liệu, ứ đọng, chậm luân chuyển, tiêu chuẩn kỹ thuật cũ và cáp vụn lẻ đợt 01 năm 2021. Giá khởi điểm: 5.777.750.000 đồng. Tiền đặt trước: 870.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

2) Tài sản thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ nhà trực điện, nhà làm việc, nhà công vụ và nhà để xe tại Điện lực Châu Thành và Điện lực Hòa Thành. Giá khởi điểm: 190.850.000 đồng. Tiền đặt trước: 29.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy CMND, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 27/9/2021 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ 16/9/2021 đến ngày hết hạn, tại nơi có tài sản. - Tổ chức đấu giá lúc: 08 giờ 30 phút, ngày 30/9/2021 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Công ty Điện lực Tây Ninh

Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 4
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 5
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 6
Ngày 30/9/2021, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu tại tỉnh Tây Ninh ảnh 7