(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 do Đội quản lý thị trường số 3- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Khăn trẻ em hiệu bằng chữ nước ngoài, kích thước 32x32cm, không rõ xuất xứ

Đội quản lý thị trường số 3- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị

Ngày 30/7/2021, đấu giá tang vật tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 30/7/2021, đấu giá tang vật tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 30/7/2021, đấu giá tang vật tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 30/7/2021, đấu giá tang vật tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4