(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2021 như sau:
Ngày 30/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương ảnh 1