(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh VN 24thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/7/2020 do Công ty Cổ phần Cao su Mang Yang – Rattanakiri ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh VN 24. Đ/c: Số 40 Lê Hồng Phong, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Mang Yang – Rattanakiri. Địa chỉ: Số 536 Nguyễn Huệ, TT. Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

3. Tài sản đấu giá: Vườn cây cao su và công trình xây dựng tại Đội sản xuất Đăksơmei. Giá khởi điểm: 16.968.910.000 đồng. Tiền đặt trước: 3.394.000.000 đồng. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/07/2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 29/07/2020. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm bán - nộp hồ sơ tham gia đấu giá, xem tài sản:

- Thời gian: Đến hết 15 giờ 30 phút, ngày 27/07/2020.

- Địa điểm: Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh VN24. Đ/c: Số 40, Đường Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Điện thoại: 02693 759772.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 30, ngày 30/07/2020. Địa điểm: Văn phòng - Công ty Cổ phần Cao su Mang Yang – Rattanakiri. Địa chỉ: Số 536 Nguyễn Huệ, TT. Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đúng thời hạn và quy định.