(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2022 do UBND huyện Nghi Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0919 191 889

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Nghi Lộc

Địa chỉ: thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Quyền sử dụng 58 lô đất tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Các lô đất đã được UBND huyện Nghi Lộc đem ra đấu giá theo đúng quy dịnh của pháp luật

xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

65,537,660,000

6,160,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 27/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 29/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 00:00 10/06/2022 - 17:00 27/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 luật đấu giá liên hệ với công ty và chủ tài sản để đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:15 30/06/2022

Địa điểm: trụ sở UBND xã Nghi Phương

Xem file chi tiết tại đây
tại đây