(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/6/2020 do Ban Quản lý chợ Bình Tây ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ban Quản lý chợ Bình Tây.

Địa chỉ: Số 24 Nguyễn Hữu Thận, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian, địa điểm công bố giá: từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 30/6/2020 tại văn phòng Ban Quản lý chợ Bình Tây số 24 Nguyễn Hữu Thận, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

4. Tài sản đấu giá:

* Tài sản 1: Quyền quản lý khai thác bãi giữ xe

- Thời hạn hợp đồng: từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/11/2020

- Diện tích: 685 m2

- Địa chỉ: Chợ Bình Tây, 57A Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút hàng ngày (không trừ các ngày Lễ, Tết chợ nghỉ)

* Tài sản 2: Quyền quản lý khai thác nhà vệ sinh

- Thời hạn hợp đồng: từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/11/2020

- Địa chỉ: Chợ Bình Tây, 57A Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian hoạt động: từ 06 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút hàng ngày (không trừ các ngày Lễ, Tết chợ nghỉ)

- Nhà vệ sinh chợ Bình Tây gồm có 2 nhà 2 bên hoa viên chợ, cụ thể:

+ Nhà vệ sinh A: có 08 phòng vệ sinh nữ, 06 phòng vệ sinh nam, 01 phòng vệ sinh người khuyết tật và khu vực rửa mặt, rửa tay;

+ Nhà vệ sinh B: có 06 phòng vệ sinh nữ, 05 phòng vệ sinh nam, 01 phòng vệ sinh người khuyết tật và khu vực rửa mặt, rửa tay;

+ Trang thiết bị nhà vệ sinh chi tiết theo danh mục đính kèm.

- Bán riêng lẻ từng tài sản.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá tối thiểu: 

Ngày 30/6/2020, đấu giá quyền quản lý khai thác bãi giữ xe và quản lý khai thác nhà vệ sinh tại chợ Bình Tây, TP. HCM ảnh 1

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 25/6/2020, 26/6/2020, 29/6/2020 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020.

- Địa điểm: Chợ Bình Tây, 57A Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 13/6/2020 đến hết ngày 29/6/2020.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định

8. Đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 13/6/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 29/6/2020 (Tổ chức đấu giá sẽ từ chối nhận các hồ sơ và phiếu trả giá được nộp sau 16 giờ 30 phút ngày 29/6/2020)

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

10. Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bằng giá trị 02 tháng quyền quản lý khai thác.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.

TRANG THIẾT BỊ NHÀ VỆ SINH CHỢ BÌNH TÂY

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 12/HĐ-DVĐGTS-2020 ngày 09/6/2020 giữa Ban Quản lý chợ Bình Tây và Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí)

I. NHÀ VỆ SINH A:

01 bộ thảm lót nhà vệ sinh chung.

1. Khu vệ sinh Nữ: có 08 phòng

 08 bồn cầu

 08 bộ cửa nhôm

 08 vòi rửa vệ sinh

 08 hộp đựng giấy vệ sinh

 02 đèn led 1,2m

 01 thùng nhựa chứa nước 100 lít

 01 vòi nước.

 01 quạt hút

 01 máy lạnh 1.0HP

 01 phòng tắm có bộ cửa nhôm + 01 vòi nước có vòi sen.

2. Khu vệ sinh Nam: có 06 phòng

 06 bồn cầu

 06 bộ cửa nhôm

 06 vòi rửa vệ sinh

 06 hộp đựng giấy vệ sinh

 02 đèn led 1,2m

 01 thùng nước 100 lít

 01 vòi nước

 06 bồn tiểu và 06 bộ cảm ứng nước tự động

 01 quạt hút

 01 máy lạnh 1.0HP

 01 rèm cửa bằng nhựa

3. Khu vệ sinh người khuyết tật:

 01 bồn cầu

 01 bộ cửa nhôm

 01 vòi rửa vệ sinh

 01 bộ lavabo + vòi rửa tay có cảm ứng nước tự động + gương soi

 01 hộp đựng xà phòng + 01 hộp đựng giấy

 01 lan can Inox cho người khuyết tật

 01 đèn led 1,2m

4. Khu vực rửa mặt, rửa tay:

 05 bộ lavabo + vòi rửa tay có cảm ứng nước tự động

 05 hộp xà phòng

 02 quạt gió

 01 máy sấy khô

 02 gương soi

 02 bộ đèn led 1,2m

II. NHÀ VỆ SINH B:

01 bộ thảm lót nhà vệ sinh chung

1. Khu vực vệ sinh Nữ: có 06 phòng

 06 bồn cầu

 06 vòi rửa vệ sinh

 06 hộp đựng giấy

 02 đèn led 1,2m

 01 vòi nước

 01 thùng nhựa chứa nước 100 lít

 01 quạt hút

 01 máy lạnh 1.0HP

 01 phòng tắm có bộ cửa nhôm + 01 vòi nước có vòi sen.

2. Khu vệ sinh Nam: có 05 phòng

 05 bồn cầu

 05 bộ cửa nhôm

 05 vòi rửa vệ sinh

 05 hộp đựng giấy vệ sinh

 02 đèn led 1,2m

 01 thùng nước 100 lít

 01 vòi nước

 09 bồn tiểu và 09 bộ cảm ứng nước tự động

 01 quạt hút

 01 máy lạnh 1.0HP

 01 rèm cửa bằng nhựa

3. Khu vệ sinh người khuyết tật:

 01 bồn cầu

 01 bộ cửa nhôm

 01 vòi rửa vệ sinh

 01 bộ lavabo + vòi rửa tay có cảm ứng nước tự động + gương soi

 01 hộp đựng xà phòng + 01 hộp đựng giấy

 01 lan can Inox cho người khuyết tật

 01 đèn led 1,2m

4. Khu vực rửa mặt, rửa tay:

 05 bộ lavabo có vòi rửa tay cảm ứng nước tự động

 05 hộp xà phòng

 02 quạt gió

 01 máy sấy khô

 02 gương soi

 02 bộ đèn led 1,2m

 02 máy bơm 3 pha bơm nước lên bồn nước phía trên nhà vệ sinh