(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Liên Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2022 do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Anh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu

Địa chỉ: Thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0989405628

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Anh

Địa chỉ: Khối 1A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (hiện có địa chỉ tại Tầng 8, tòa nhà xổ số, Thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, TP Hà Nội), huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 30/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 25/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 27/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/05/2022 - 16:00 27/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo thời gian như sau: - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/5/2022 đến 16h00 phút ngày 27/5/2022 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ), tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 30/05/2022

Địa điểm: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu