(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL - Chi nhánh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Văn phòng thành ủy thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

Đấu giá xe ô tô Toyota Altis, biển kiểm soát 24C – 6589; nhãn hiệu: Toyota; năm sản xuất: 2005; nơi sản xuất: Việt Nam. Đăng ký xe ô tô mang tên Thành uỷ thành phố Lào Cai. Đăng ký lần đầu do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 19/5/2006.

Văn phòng thành ủy thành phố Lào Cai

Ngày 30/12/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Altis tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 30/12/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Altis tại tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 30/12/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Altis tại tỉnh Lào Cai ảnh 3