(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/12/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới ủy quyền như sau:

Cho thuê 54 Ki ốt, Lô tại Chợ A Lưới (Dãy Ki ốt thuộc Đình chợ tại Tầng 1: Từ lô T1-T54)

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện A Lưới

Ngày 30/12/2021, đấu giá cho thuê 54 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 30/12/2021, đấu giá cho thuê 54 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 30/12/2021, đấu giá cho thuê 54 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 30/12/2021, đấu giá cho thuê 54 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 30/12/2021, đấu giá cho thuê 54 ki ốt tại Chợ A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5