(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2021 do Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương ủy quyền như sau:
Ngày 30/11/2021, đấu giá vải phế liệu tại TP.HCM ảnh 1