(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2020 do Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đăk Lăk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Đăk Lăk - Địa chỉ: Số 134 Nguyễn Thị Định, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá:

3.1 Tài sản 01: Chi phí cho thuê mặt bằng để giữ xe thuộc khuôn viên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đăk Lăk tọa lạc tại số 134 Nguyễn Thị Định, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản có đặc điểm như sau:

- Diện tích: 70 m2

- Hiện trạng: Kết cấu khung sắt, lợp tôn nền xi măng.

* Giá khởi điểm: 18.000.000 đồng/12 tháng

3.2 Tài sản 02: Chi phí cho thuê mặt bằng Căn tin thuộc khuôn viên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đăk Lăk tọa lạc tại số 134 Nguyễn Thị Định, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản có đặc điểm như sau:

- Diện tích: 115 m2

- Hiện trạng: Nhà cấp 4 với kết cấu tường ốp gạch men, lợp tôn, nền lát gạch men.

* Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng/12 tháng

Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế Giá trị gia tăng trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế Giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

4. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng/TS1; 12.000.000 đồng/TS2

5. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/TS1; 150.000 đồng/TS2

6. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

7. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

8. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ lức 07 giờ 30 ngày 09/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2020, tại nơi có tài sản.

9. Thời gian và địa điểm đăng ký, tham khảo và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ lức 07 giờ 30 ngày 09/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/11/2020, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

10. Thời gian và địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 30/11/2020, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty hoặc bằng tiền mặt do hai bên thỏa thuận. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá và các quy định có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

12. Những thông tin khác: Công ty không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Trường hợp thời gian đấu giá tài sản có thay đổi công ty chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam, Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3937979 để được hướng dẫn chi tiết.